سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی هیدرات گازی ایران

تعداد صفحات: ۱۸

نویسنده(ها):

پیام برواسی – بخش مهندسی شیمی دانشکده مهندسی شیمی نفت و گاز دانشگاه شیراز
عبدالمحمد علمداری –

چکیده:

اثربازدارنده های پلیمری برتشکیل هیدراتگازی متان دراین مطالعه بار اساس تئوری افت فعالیت کاتالیست مدل شده است نسبت تعداد مولهای آزاد متان در مخزن بدون تزریق بازدارنده به حالتی که بازدارنده تزریق می شود به عنوان پارامتر عدد بازدارندگی تعریف شده است ویژگی مدل بازدارندگی بدست آمده این است که با آزمایشات کمتر می توان رفتار تشکیل هیدراتمتان گازی را در هنگام تزریق مقادیر مختلف بازدارنده پیش بینی نمود. با استفاده ازمدل سینتیکی موجود برای دو نمونه بازدارنده های ترموپلاستیک محلول در آب یعنی پلیاتیلن اکسید PEO و N- پلی وینیل پیرولیدن PVP مقدار بهینه ضریب های مدل بازدارندگی بدست آمد.