سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین ملی کنفرانس مهندسی و مدیریت نوآوری

تعداد صفحات: ۲۱

نویسنده(ها):

محمد علی ترابنده – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی دانشکده شهید بهشتی

چکیده:

دراین مقاله سعی براین است که چارچوبی ارایه گردد که بتوان با آن فرایند نوآوری را ضابطه مند کرد بدین معنا که بتوان با استفاده ازاستانداردهای ازپیش تعیین شده نواوری نظام یافته ای را درسازمان ایجاد کرد این اقدام دو نتیجه دربردارد تفکر خلاق درسازمان ها تقویت میگردد زمان رسیدن به نوآوری به دلیل داشتن استانداردها کاهش می یابد بنابراین این چارچوب را که نوعی دانش کاربردی شده را ازمطالعات حرکت شناسی و دینامیک علوم پایه دراختیار ما قرارمیدهد میتوان نوعی انتقال تکنولوژی دانست بدین علت که پلی است میان رشته های علوم پایه و رشته های مدیریت و مهندسی این چارچوب TRIZ فرایند نواوری نظام یافته نام دارد که نمونه ای از کاربرد آن درحل تناقضات مربوط به مدل گسترش عملکرد کیفیت QFD می باشد.