سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

علیرضا علی احمدی – دانشیار دانشگاه علم و صنعت ایران
سیدامید هاشمی امیری – دانشجوی کارشناسی ارشد
حامد نوذری – دانشجویان کارشناسی ارشد
سیدطه حسین مرتجی –

چکیده:

امروزه رقابت شدید دربازارهای جهانی شرکت ها را وادار به طراحی و مدیریت بهتر زنجیره های تامین کرده است از انجایی که نقش مهم سه عاملمکان یابی مسیریابی وموجودی درادامه حیات یک زنجیره تامین پوشیده نیست لذا یکپارچگی این سه عنصر یک زنجیره تامین کارا وموثر را بدست خواهد داد این مقاله مساله طراحی شبکه زنجیره تامینی را مورد مطالعه قرامیدهد که شامل مکان یابی تسهیلات تخصیص جریان بین تسهیلات و تصمیمات مسیریابی و موجودی تسهیلات می باشد مدل پیشنهادی دارای کاربردهایی برای شرکت های تدارکاتی مدیریت طراحی شبکه زنجیره تامین و حمل و نقل وسایل نقلیه و غیره می باشد دراین مدل مینیمم کردن کلیه هزینه های مربوط به هرسه سطح زنجیره دریک تابع هدف قرارگرفته اند و هدف تعیین مکان تخصیص جریان ها و مسیریابی بهینه تسهیلات با حداقل هزینه برای شبکه زنجیره تامین میباشد برای حل مدل مساله مکان یابی مسیریابی موجودی و تحلیل حساسیت آن دراین مقاله نرم افزار گمس GAMS بکارگرفته شدهاست و نتایج با مدل پیشنهادی مقایسه شده است و نشان داده شده است که نتایج درهردو یکسان است.