سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی و چهارمین کنفرانس کنفرانس ملی لجستیک و زنجیره تامین

تعداد صفحات: ۳۴

نویسنده(ها):

سهیلا خدامی –
حمید مرادی –

چکیده:

عرضه کنندگان خدمات نرم افزارهایکاربردی ASP با ارایه اینترنتی نرم افزارهای تجاری به استفاده کنندگان مختلف منجر به صرفه جویی های اقتصادی می شوند اما فرایند تصمیم گیری انتخاب مدل کسب و کار ASP می تواند پیچیده و نیازمند ملاحظه جامع فاکتورهای مختلف باشد با فرم جدید برون سپاری مدل کسب و کار aSP نیز ازمدلهای برون سپاری سنتی درارتباط با ویژگیهای مربوط به مشتریان فروشندگان و نرم افزارهای کاربردی متمایز می شود این تفاوت ها نیاز به ارایه مدلهای تصمیم گیری که این تمایز را آشکار نماید را ایجاد می نماید دراین تحقیق یک مدل تلفیقی ترکیبی انتخاب ASP که شامل شاخصهای اقتصادی استراتژیکی و اجتماعی ارایه شده است برای مدل تحقیق و فرضیات اختصاصی یافته به آن بررسی میان شرکت های ایرانی خریدار aSP انجام شده است یافته های این بررسی نشان میدهد که فاکتورهای اقتصادی استراتژیکی و اجتماعی برتصمیم انتخاب خریداران ASP موثر میب اشد.