سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی هیدرات گازی ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

مرتضی عطار – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد ماهشهر
منصور کلباسی – دانشیار دانشگاه صنعتی امیرکبیر
کبرا پورعبدالله – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضا
بهرام مختاری – کارشناس شرکت نفت فلات قاره

چکیده:

هدف ازاین تحقیق مدلسازی عدد هیدراسیون براساس اختلاف پتانسیل شیمیایی بین فاز متراکم آب و شبکه تهی هیدرات گازی در ساختار SII,SI و در حالت تعادل سه فازی و چهار فازی می باشددراین پژوهش براساسمدل ترمودینامیکی Van der waals -platteeuw فوگاسیته گاز درحالت ایده آل و تک جزیی محاسبه شد همچنین با تئوری تک لایه Van der waals -platteeuw ثابت جذب لانگمویر محاسبه شد در ادامه با استفاده از پارامترهای بهینه kihara شعاع هسته کروی و ارتباط آن با عدد هیدراسیون هر ساختار و استفاده از رابطه Yong lee-john holder معادله ای برای عدد هیدراسیون در دماهای تشکیل هیدرات ارائهشد داده های تجربی و نتایج شبیه سازی ها براساس معادله جدید دقت بالای این رابطه را تایید نمودند.