سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: کنفرانس ملی مهندسی عمران و محیط زیست

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

میرپویا ناصری علوی – مدرس، مرکز آموزش عالی غیرانتفاعی دیلمان، لاهیجان،ایران
ایمان مومن پور – کارشناس ارشد برنامهریزی حمل و نقل، دانشگاه آزاد اسلامی،واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران
امین صیاد – دانشجوی کارشناسی ارشد حمل و نقل، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران
حسن جوانشیر – استادیار، دانشکده فنی،دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران جنوب، تهران، ایران

چکیده:

این مقاله یک روش نظری برای ارتباط بین قیمت بلیط اتوبوس و حجم سفرهای وسایط نقلیه شخصی را ارائه می دهد. در این روش تاثیر میانگین درآمد ساکنین شهر وهزینه سفر وسایل نقلیه شخصی را براساس مدل رگرسیون مورد تجزیه و تحلیل قرار داده شد. سپس، مطابق با نظریه کشش، رابطه کشش بین قیمت بلیط اتوبوس و حجم سفر وسایط نقلیه شخصی محاسبه شده است. در پایان تاثیر قیمت بلیط اتوبوس به صورت کمی ارائه شده است.