سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

عبدالرضا رضایی ارجرودی – کارشناس ارشد راه و ترابری پژوهشکده حمل و نقل
امیرمسعود منتظری – کارشناس ارشد راه و ترابری
مهدی زاهدی – دکترای مهندسی صنایع
علی اکبر جمالی اسکویی – کارشناس ارشد راه و ترابری

چکیده:

در سالهای اخیر در کشور عواملی چون عمر بالای ناوگان هوایی، کمبود ناوگان برای تقاضای موجود، تأخیرات به دلیل تعمیرات هواپیما و نبود ناوگان پشتیبان و عدم کارآمدی ناوگان موجود(از لحاظ فنی و اقتصادی)، موجب شده تا صنعت هواپیمایی کشور نتواند آنچنان که شایسته است جوابگوی تقاضای جابجایی مسافر هوایی کشور باشد. در این مقاله با توجه به مطالعات انجام شده، برنامه نوسازی ناوگان حمل و نقل هوایی کشور برای چشم انداز ۱۴۰۴ ، با استفاده از برازش های آماری، ارائه و مدل بهینه نوسازی ناوگان هوایی داخلی برای استفاده و تخصیص به مسیرهای هوایی کشور ارزیابی می گردد