سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: یازدهمین کنفرانس مهندسی حمل و نقل و ترافیک ایران

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

مسعود یقینی – دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

ظرفیت خطوط ریلی به پارامترهای زیرساخت، ترافیکی و بهره برداری وابسته است. بر اساس شرایط بهره برداری موجود، ظرفیت خط به صورت حداکثر تعداد قطاری که امکان بهره برداری از آنها در یکمدت زمان مشخص وجود دارد، محاسبه می گردد. در این مقاله رویکردی جدید برای محاسبه ظرفیت و تولید جدول زمانبندی حرکت قطارها به صورت همزمان در شبکه ریلی ارائه شده است. مسئله ظرفیت راه آهن، بر مبنای جریان چند کالایی در شبکه مکان- زمان مدل سازی شده است. ورودی های این مدل خصوصیات شبکه ریلی و نوع قطارها است. از دیگر ویژگی های مدل، در نظر گرفتن تاثیر ایستگاه ها بر روی ظرفیت مسیر و نیاز داشتن به داده های موجود در مرحله برنامه ریزی است. برای ارزیابی ظرفیت، دو مسئله نمونه ارائه شده و ظرفیت مسیر محاسبه گردیده است. مدل ارائه شده،کمکشایانی به مدیران راه آهن شهری و بین شهری برای برنامه ریزی بلند مدت می نماید.