مقاله ارائه مدل بلوغ هوشمندی کسب و کار در بین سازمان های ایرانی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۳ در رشد فناوری از صفحه ۳۸ تا ۴۴ منتشر شده است.
نام: ارائه مدل بلوغ هوشمندی کسب و کار در بین سازمان های ایرانی
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بلوغ سیستم‌ های هوشمندی کسب و کار
مقاله کیفیت دسترسی اطلاعات
مقاله کیفیت محتوایی اطلاعات

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رونقی محمدحسین
جناب آقای / سرکار خانم: رونقی مرضیه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هوشمندی کسب و کار تنها یک ابزار نیست بلکه معماری است و در راستای شناسایی، جمع آوری، پردازش و نتیجه گیری از داده ها فرایندهای مختلفی طی می شود و از ابزارهای متفاوتی استفاده می کند. ارزش واقعی هوشمندی کسب و کار زمانی خواهد بود که بتوان با تصمیمات اتخاذ شده بر اساس نتایج حاصل از هوشمندی کسب و کار به سادگی فرایندهای سازمانی را مدیریت کرد و قوانین کسب و کار جدید را اعمال نمود. در دهه کنونی به کارگیری سیستم های هوشمند کسب و کار به عنوان مزیت رقابتی و یک ابزار جدایی ناپذیر تصمیم گیری در سازمان ها تبدیل شده است. اثربخشی و بلوغ هوشمندی کسب و کار در یک سازمان موجب مدیریت بهتر فرآیند های اطلاعاتی وکسب و کار خواهد شد. این پژوهش با هدف ارزیابی ارتباط بین سطح بلوغ سیستم های کسب و کار با عواملی چون کیفیت دسترسی اطلاعات و کیفیت محتوای اطلاعات انجام شده است. پژوهش از نوع توصیفی پیمایشی است که در بین ۵۰ سازمان ایرانی که به طور مشخص سیستم های هوشمندی کسب و کار را به کار گرفته اند و از بین صنایع مختلف انتخاب شدند انجام شده است. در انتها مدل نهایی پژوهش تدوین شده است. از جمله نتایج پژوهش می توان به ارتباط مستقیم و مثبت بین سطح بلوغ سیستم های هوشمندی کسب و کار و کیفیت دسترسی و محتوایی اطلاعات اشاره کرد.