سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: همایش ملی انرژی و محیط زیست کرمان

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

بابک سلیمی فرد – گروه مهندسی نفت و گاز، عضو پژوهشگران جوانان، دانشگاه شهید باهنر کرما
مهین شفیعی – گروه مهندسی نفت و گاز، پژوهشکده انرژی و محیط زیست، دانشگاه شهید باهنر
پیمان پورافشاری – انستیتو مهندسی نفت، دانشگاه تهران

چکیده:

فرازآوری با گاز یکی از روشهای پرکاربرد فرازآوری نفت از طریق تزریق گاز در چاه تولیدی است. برای تزریق گاز به یک مجموعه چاه، اختصاص مقادیر نامناسب گاز به هر چاه، باعث کاهش تولید نسبت به حالت بهینه و کاهش تولید می شود. بنابراین اختصاص بهینه ی گاز به چاه ها با توجه به خصوصیات تولیدی هر چاه ضروری به نظر میرسد. همچنین افزایش روز افزون هزینه های تزریق گاز اهمیت بررسی اختصاص گاز از دیدگاه اقتصادی را بیشتر میکند. در این مطالعه اختصاص گاز به ۱۷ چاه از یکی از میادین خلیج فارس مورد بررسی قرار گرفته و هدف آن تعیین میزان گاز مورد نیاز برای تزریق به هر چاه برای بیشینه کردن هر دو بازده تولیدی و اقتصادی میدان است. با توجه به پیچیدگی های مساله و توجه روزافزون به سیستم های هوشمند، در حل این مساله از یکی از الگوریتم های تکاملی به نام الگوریتم ژنتیک استفاده شده است. نتایج بدست آمده نشان دهنده ی افزایش قابل توجه نرخ تولید میدان تنها با تزریق گاز تولیدی از خود مخزن می باشد