سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی و ششمین کنفرانس ملی مدیریت فناوری

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سیدایمان شریعتی – کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک ماشین های کشاورزی

چکیده:

ازانجا که مدیریت فناوری و تجاری سازی ایده ها به عنوان رسالت پارکها و مراکز رشد فناوری تعریف شده است توانایی این مراکز دربرقراری تعامل موثر با مراکز تولیدی صنعتی ودانشگاه ها ازاهمیت ویژه ای برخوردار است با توجه به نوپابودن سازمان پارکهای علم و فناوری درکشورمان لزوم مطالعه و تهیه مدلهای کارآمد بومی جهت توسعه کسب و کارهای دانش بنیان نیازی ضروری خواهد بود دراین راستا مدلی برای ارتباط موثر صنایع و پارکهای فناوری پیشنهاد میگردد که ازیک طرف مسائل و مشکلات تحقیق و توسعه واحدهای تولیدی مرتفع شده و ازطرف دیگر موضوع بازار محصولات فناور شرکت های دانش بنیان برطرف گردد