مقاله ارائه مدل برای ارزیابی اثربخشی اجرای خط مشی های عمومی جمهوری اسلامی ایران در حوزه بهداشت و درمان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۰ در رسالت مدیریت دولتی (مدیریت دولتی) از صفحه ۱۹ تا ۳۱ منتشر شده است.
نام: ارائه مدل برای ارزیابی اثربخشی اجرای خط مشی های عمومی جمهوری اسلامی ایران در حوزه بهداشت و درمان
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله خط مشی
مقاله اجرای خط مشی
مقاله ارزیابی خط مشی
مقاله اثربخشی اجرای خط مشی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: معمارزاده طهران غلامرضا
جناب آقای / سرکار خانم: میرسپاسی ناصر
جناب آقای / سرکار خانم: جلیلی سودابه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
این مقاله به ارزیابی اثربخشی اجرای خط مشی های مصوب مجلس شورای اسلامی در حوزه بهداشت و درمان می پردازد. در ابتدا میزان موفقیت اجرای خط مشی های بهداشت و درمان آسیب شناسی گردید. سپس بر اساس مطالعات و ادبیات در بحث اجرا همچنین با توجه به اجرای خط مشی ها در برنامه چهارم توسعه در حوزه بهداشت و درمان، نوع اجرای خط مشی های مذکور بر اساس مدل چهارگانه اجرای متلند تعیین گردید. در مرحله بعدی، بر مبنای شاخص های اثربخشی اجرا که برگرفته از ادبیات تحقیق می باشد، میزان اثربخشی اجرای خط مشی های مذکور مورد سنجش قرار گرفت. این مقاله که برگرفته از تحقیق می باشد، توصیفی از نوع پیمایشی است، به نظرسنجی می پردازد و پژوهشی توسعه ای است. از طریق مصاحبه و پرسشنامه داده ها گردآوری شده است روایی پرسشنامه بر اساس نظرات اساتید مورد تایید قرار گرفت و همچنین پایایی با استفاده از آلفای کرونباخ تایید شد. نتایج تحقیق نشان داد که میزان اثربخشی انواع اجرا با یکدیگر متفاوت است و برای افزایش اثربخشی هر نوع اجرا باید به شاخص های مختلف توجه نمود.