سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی و چهارمین کنفرانس کنفرانس ملی لجستیک و زنجیره تامین

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

سلمان نصیری –
احمد نورنگ –
حسین همتی –

چکیده:

ارزیابی و انتخاب تامین کنندگان یک فرایند تصمیم گیری چندمعیاره است دراین مبحث روشهای مختلفی ارایه شدهاست دراین مقاله سعی شده است با توسعه یک مدل جامع و کاربردی با لحاظ کردن معیارهای کیفی و کمی به همراه معیارهای طراحی رویکردی نو درمساله انتخاب تامین کنندگان ارایه گردد روش پیشنهادی دراین مقاله هرچهارمرحله از مراحل انتخاب تامین کنندگان را درنظر گرفته و برای مرحله Pre-qualification روش خاصی را ارایه میدهد که تامین کنندگان را با لحاظ نمودن معیارهای طراحی رتبه بندی می کند پس از انتخاب تامین کنندگان برتر دراین مرحله این تامین کنندگان وارد مرحله نهایی شده ودراین مرحله با توجه به معیارهای استراتژیک بهترین تامین کنندها نتخاب می شود درنهایت این مدل درشرکت بهمن موتور پیاده سازی شده و نتایج ارزشمندی کسب شد که درادامه مقاله شرح داده خواهد شد.