سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: همایش منطقه ای مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمد حسین دادپور – دانش کارشناسی ارشد مهندسی مدیریت و ساخت دانشگاه صنعتی امیرکبیر
اقبال شاکری – عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه صنعتی امیرکبی
علیرضا عباسیان جهرمی – دانشی دکترای مهندسی مدیریت و ساخت دانشگاه صنعتی امیرکبیر
محمد مهدی دادپور – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مدیریت و ساخت دانشگاه طبری بابل

چکیده:

امروزه با توجه به مزیت مشارکت بخش خصوصی در زمینه‌های مختلف سرمایه گذاری و اجرایی، رویکرد پروژه‌های مشارکتی در صنعت ساخت و بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته است. انتخاب بخش خصوصی با عنوان اولین قدم تصویر بسیار زیادی در انجام موفقیت‌آمیز هر پروژه مشارکتی خواهد داشت. واجد معیارهای متنوع و تأثیرگذار در انتخاب بخش خصوصی جهت انجام پروژه‌های مشارکتی در صنعت ساخت و ساز ، لزوم توسعه سیستمی جام در فرایند انتخاب را لازم و ضروری می‌کند. این مقاله کوشیده است با به‌کارگیری روش SWOT تو کردی جان در شناسایی نقاط قوت، ظرف، تهدیدها و فرصت‌های موجود در این زمینه داشته باشد. پاس مدل کاربردی با ترکیب روش SWOT و AHPٍ به عنوان ابزاری جامه و پر کاربرد در انتخاب گزینه‌ها در حضور معیارهای متوقع از مهم‌ترین رویکردهای این مقاله می‌باشد. جهت فهم بهتر مدل در التهاب مطالعه موردی ارائه شده است .