سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: چهارمین کنفرانس ملی مهندسی ارزش

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

خداداد واحدی – دانشیار دانشگاه جامع امام حسین(ع)
الیاس علی تبار – دانشجوی دکتری صنایع- دانشگاه جامع امام حسین (ع)
رجب اکبرنتاج – مدیرعامل موسسه سیدالشهداء- قرار گاه خاتم الانبیاء

چکیده:

مهم ترین مشکل اکثر سازمانها، عدم شناخت و اطلاعات کافی درخصوص فعالیت هایی است که نیازمند به اصلاح الگومصرف و حذف هزینه های غیر ضرور می باشد و همچنین نحوه شناسایی و محاسبه مقدار هزینه فعالیت هایی که از لحاظ اصول علمی بتوان عدد مصرف مازاد را به دست آورده و راهکار علمی و عملی مناسبی که بتوان با کمترین ریسک و یا با در نظر گرفتن ریسک های آن نیز برای حذف هزینه مازاد ارائه داد. در این پژوهش براساس تجربیات عملی انجام شده مدلیارائه شد که در آن شاخص ارزش ۱ فعالیتها محاسبه شده و چنانچهVI≤۱ باشد نشانگر این است که این فعالیت نیازمند به اصلاح نمی باشد، چنانچهVI>1 باشد یعنی آن فعالیت دارای حامل هزینه های غیر ضرور بوده و نیازمند به اصلاح بوده و بر اساس مدل ارائه شده فرآیند اصلاح انجام می گیرد.