سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی خصوصی سازی در ایران

تعداد صفحات: ۱۷

نویسنده(ها):

یافت آبادی –
سیدهادی میررکنی –
زهرا رضائی –

چکیده:

توصیف ساختارها و بازارهای شامل بربازار سوخت عوامل بلندمدت و اصلی بروز زنجیره ای از ناکارآمدی ها و ناهنجاری ها را توصیف می کند که ماخروجی آن را به شکل چندناهنجاری دربازار سوخت و حمل و نقل کشور مشاهده م یکنیم پرداخت یارانه سوخت موجب افزایش شدید تقاضای خودرو و باقی ماندن وسائط نقلیه پرمصرف دربازار می شود که درنهایت هردو موجب بالا رفتن تصاعدی مصرف سوخت می گردند سوبسیدهای اشکار و پنهان موجب ایجاد تقاضای کاذب خودرو وهمچنین خارج نشدن خودروهای فرسوده از چرخه مصرف و کلا کاهش شدید هزینه های استفادها ز خودرو شخصی درمقابل خودروهای حمل و نقل عمومی شده است درنتیجه مصرف سوخت درون چرخه منفی قرار گرفته است افزایش دائمی سوبسید کاهش مستمر هزینه حمل و نقل سواری بنزین سوز و درنتیجه تقاضای بیشتر برای آن و نهایتا مصرف بیشتر سوخت می گردد هرنوع راهکارها نیز از برخورد با این چرخه اولیه و اصلی باید شروع گردد.