سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس سراسری شبکه های توزیع نیروی برق

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مجتبی ولی زاده – شرکت توزیع نیروی برق مازندران
سیدحسن حسینی –

چکیده:

امروزه اکثرمدیران به دنبال اجرای رویکردعلمی مدیریت ریسک یا بهبود رویکردهای موجوددرسازمان های خود هستند ودراین راه به الگوبرداری ازنمونه های موفق می پردازند کارشناسان علم مدیریت بهترین عملکرد درالگوبرداری را الگوی رشد می دانند که منعکس کننده مراحل افزایش مهارت و کمال درمقایسه با سایر موارد است این مقاله با تاکید برفعالیت های پروژه ای شرکت های توزیع نیروی برق مدلی ساده و انعطاف پذیر را برای رشد مدیریت ریسک سازمانی با چهارمرحله شامل ناآگاهی آگاهی اجرا یمحدود و اجرای کامل ارایه می کند که ضمن وجود ارتباط سیستماتیک بین مراحل مختلف هرکدام فعالیت های خاص خود دارند مدل ارایه شده با هدف قرار دادن نقاط ضعف برنامه های مدیریت ریسک این امکان را برای پروژه ها درشرکت های توزیع فراهم آورده تا از آن برای ارزیابی سطح فعلی مدیریت ریسک خود تعیین اهداف واقعی برای بهبود و ایجاد برنامه های عمل برای توسعه فعالیت هایشان بهرهگیرند.