سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: کنفرانس ملی کارآفرینی و مدیریت کسب و کارهای دانش بنیان

تعداد صفحات: ۲۱

نویسنده(ها):

امین رضا کمالیان – دانشیار
فتانه بهاروند – دانشجوی کارشناسی ارشد
میلاد گوران – دانشجوی کارشناسی ارشد

چکیده:

با توجه به توان شرکت های کوچک و متوسطSMEs)در توسعه پایدار صنعتی، برنامه ریزی در زمینه های مختلف فعالیت آنها ضروری به نظر میرسد. از جمله نیاز است تا برنامه های بازاریابی مناسبی برای این شرکتها طراحی شود. از آنجاکه سیستم مدیریت ارتباط با مشتریCRM)راهبردی است تجاری برای مدیریت روابط متقابل با مشتریان به منظور بهینه کردن ارزش و رضایتمندی بلند مدت مشتریان، شناسایی عوامل موثر بر پیاده سازی موفق این سیستم در حوزه صنایعکوچک و متوسط ضروری به نظر میرسد. هدف تحقیق حاضر مشخص نمودن عوامل موثر بر پیاده سازی موفق CRM درSMEs و ارائه ی مدل مفهومی می باشد. به منظور دستیابی به هدف مذکور، محققان با استفاده از روش کتابخانه ای به بررسی گسترده و همه جانبه ادبیات موضوعی مربوط بهCRM درSMEs پرداخته و در نتیجه عوامل و شاخص های موثر بر پیاده سازی این سیستم را در قالب مدلی یکپارچه و منسجم ارائه نموده اند