سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین کنفرانس بین المللی بازاریابی خدمات بانکی

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

علی دیواندری – دانشیار گروه مدیریت بازرگانی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران
احسان عابدی – دانشجوی دکتری مدیریت گرایش سیاستگذاری بازرگانی، دانشکده مدیریت دانشگ

چکیده:

ویژگی ها و مزایای فناوری های اطلاعاتی موجب شده است که استفاده از این فناوری ها در زندگی روزمره افراد از جایگاه ویژه ای برخوردار شود. بانک های کشور نیز همگام با پیشرفت فناوری های اطلاعاتی، اقدامات مهمی در راستای ارائه خدمات بانکداری اینترنتی در کشور صورت داده اند. با توجه به رشد تعداد استفاده کنندگان از خدمات اینترنتی بانک ها، برای بازاریابان بانک ها الزامی است که درک بهتری از کاربران و مشتریان بانکداری اینترنتی داشته باشند؛ تنها از طریق این درک است که بازاریابان قادر به توسعه استراتژی ها و تاکتیک هایی برای جذب و حفظ مشتریان خواهند بود. در پژوهش حاضر عوامل موثر بر نگرش مشتریان در خصوص بانکداری اینترنتی مورد بررسی قرار گرفته است. جمع آوری داده ها به وسیله پرسشنامه الکترونیکی و با مطالعه موردی مشتریان خدمات اینترنتی بانک ملت صورت گرفته است. بر اساس یافته ها و نتایج این پژوهش، پیشنهادمی شود به منظور ایجاد نگرش مثبت در مشتریان، استراتژی های بازاریابی متفاوتی برای گروه های مختلف سنی در نظر گرفته شود؛ فرصت استفاده از خدمات بانکداری اینترنتی و کسب تجربه رضایت بخش در این خصوص برای افراد فراهم شود واطلاع رسانی و آموزش دراین خصوص با تأکید بر مزایای این شیوه استفاده از خدمات بانکی صورت پذیرد.