سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سومین همایش ملی مهندسی صنایع و سیستم

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حمید شاهبندرزاده – گروه مدیریت دانشگاه خلیج فارس. استادیار
سارا بیغرض – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی دانشگاه خلیج فارس

چکیده:

مدیریت استراتژیک به دنبال آن است که بداند چگونه می توان برای عملکرد بلند مدت سازمان تصمیماتی را گرفت و اقداماتی انجام داد و چگونه اجرای استراتژی ها را مدیریت و سپس کنترل کرد. در این مقاله مطالعات بسیاری روی مقالات مختلف انجام شده و ۱۵۴ شاخص موثر بر مدیریت استراتژیک بدست آمده است سپس این شاخص ها تجزیه و تحلیل شده اند و میزان تکرار و وزن هر کدام مشخص شده است که شاخص برنامه ریزی استراتژیک با وزن ۲۳/ و زیر شاخص کسب مزایای رقابتی با اهمیتی حدود ۰۷۱/ دارای بیشترین تکرار و اهمیت بوده اند. هدف این مقاله ارائه مدلی است تا بدین ترتیب معیارها عوامل موثر بر مدیریت استراتژیک را شناسایی و اهمیت سنجی نماید.