سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: کنفرانس ملی کارآفرینی و مدیریت کسب و کارهای دانش بنیان

تعداد صفحات: ۲۰

نویسنده(ها):

حسنعلی آقاجانی – عضو هیئت علمی
صابر خلیلی اسبوئی – کارشناس ارشد مدیریت صنعتی

چکیده:

دیده بان جهانی کارآفرینی، یک کنسرسیوم دانشگاهی متشکل از گروههای علمی پژوهشی است که هدف اصلی آن ارزیابی و ارائه داده های پژوهشی معتبر در سطح بین المللی درخصوص فعالیت های کارآفرینانه کشورهاست. اهمیت این نهاد از آن جهت می باشد که تا قبل از تاسیس آن داده های کارآفرینی ارزشمند برای پژوهش در سطح بین المللی و ملی در دسترس نبوده است. دیده بان جهانی کارآفرینی درصدد تعریف و تبیین شاخص های ارزیابی فعالیت های کارآفرینی است و از طریق انتشار گزارشات جهانی، فعالیت های کارآفرینانه را در بین کشورهای عضو رصد می کند. در مقاله حاضر ضمن مرور ادبیات موضوعی مربوط، به ارائه یک مدل مفهومی از نقش کارآفرینی در رشد اقتصاد ملی کشورها بر اساس الگوی دیده بان جهانی کارآفرینی وتشریح اجزای مدل پرداخته شد. در پایان نیز پیشنهاداتی از جمله تدوین سند راهبردی توسعه کارآفرینی در کشور و نیز تاسیس مراکز توسعه کارآفرینی جهت اجرای هر چه بهتر برنامه دیده بان جهانی کارآفرینی در تمام شهرهای کشور ارائه شد