سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، نوآوری و تولید ملی

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

صادقعلی موحدمنش – رئیس دانشگاه پیا منوراستان مازندران
امیر کوه کن موخر – دانشجوی کارشناس یارشد مدیریت صنعتی
مریم علی نژاد – دانشجوی کارشناسی ارشد

چکیده:

باتوجه به پیچیدگی و رقابت رو به رشد موجوددردنیای امروز که البته با تحولات سریع و گذرازجامعه صنعتی به جامعه اطلاعاتی و نیز تغییر اقتصادملی به اقتصادجهانی همراه است ازکارافرینی به عنوان موتورمحرک توسعه اقتصادی یاد میشود زیرا میتواند منجر به رشد و توسعه اقتصادی کشورها ایجاد اشتغال و رفاه اجتماعی گردد ارتباط کارافرینی با سازمانهای کوچک و متوسط مسائل دیگری مانند توسعه و اشتغال زایی را تحت الشعاع قرارمیدهد برنامه ریزی استراتژیک یک حرکت پویش گرایانه برای قرار دادن سازمان دریک وضعیت بهتری از اینکه فقط به حوادث اشکارشده واکنش نشان دهد بوده و بهعنوان عنصری مهم درمدیریت سازمان های سودآوری و غیرسودآور تلقی میگردد درحالتی کلی و عام یک وظیفه برنامه ریزی استراتژیک ارزیابی تخصیص منابع کمیاب دریک محیط رقابتی میب اشد و وظیفه دوم آن افزایش امکان موفقیت سازمان ازلحاظ مالی می باشد.