سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

رضا بشیرزاده – استادیار دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
یاسر قربانی – دانشجوی کارشناسی ارشد
ساسان مظاهری – دانشجوی کارشناسی ارشد

چکیده:

درعرصه های رقابتامروزی شرکت های تولیدی علاوه برپرداختن به مسائل داخل سازمان خود را به مدیریت و نظارت برمنابع مرتبط خارج ازسازمان نیز نیازمندمیدانند انتخاب عرضه کنندگان مناسب میتواندبه شکل قابل ملاحظه ای هزینه های خرید را کاهش و قابلیت رقابت پذیری سازمان را افزایش دهد چرا که دربیشتر صنایع هزینه مواد خام و اجزای تشکیل دهنده محصول قسمت عمده از بهای تمام شده محصول رادربرمیگیرد انتخاب تامین کنندگان دربردارنده اهداف متفاوتی است که میتواند منجر به استفاده ازروشهای مختلف تصمیم گیری چندمعیاره گردد دراین مقاله روش جدیدی به منظور انتخاب تامین کنندگان برتر درمحیط فازی ارایه میگردد که درآن از روشهای تحلیل پوششی داده ها و تاپسیس فازی استفاده شده است ازمدل DEA به منظور محاسبه کارایی تامین کنندگان و نیز محاسبه وزن معیارهای مدل استفادهمیشود تامین کنندگانی که بهعنوان واحدهای ناکارا معرفی شوند حذف شده و ازتکنیک تاپسیس فازی به منظور رتبه بندی تامین کنندگان کارا استفاده می گردد. درانتها یک مدل تخصیص سفارش چندهدفه به منظور تعیین منابع تامین تقاضای شناورسازمان ارایه میگردد.