سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهارمین همایش ملی مقاوم سازی و حفظ بناهای ماندگار

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مهدی دزفولی نژاد – دانشجوی کارشناسی ارشد عمران- دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر
جمشید سلحشور – دکتری تخصصی عمران- عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر
هادی معاضد – دکتری تخصصی عمران- استاد مدعو دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر
نرگس خوزانی – کارشناس ارشد ارزیابی و آمایش سرزمین

چکیده:

تخمین این موضوع که از بین دو یا چند پروژه عمرانی ، با احتمال مورد حمله قرار گرفتن یکسان، کدامیک در صورتی که مورد حمله قرار بگیرید، تاثیر بیشتری بر عرصه ها مختلفی نظیر اقتصادی و سیاسی و… می گذارد، بسیار حائز اهمیت استو این شهخص می تواند، میزان اهمیت و ضرورت بکارگیری اقدامات پدافند غیرعامل در آن پروژه تعیین کند. این شاخص را می توان با معیار شدت در روش های مختلف ارزیابی ریسک معادل کرد و مقدار آن را می توان با استفاده از تکنیک های تصمیم گیری چند شاخصه ، با تعریف معیار ها و شاخصه هایی نظیر : ضزبه اقتصادی، ضربه سیاسی ، ضربه روحی و روانی و..، و تعیین ارزش وزنی هریک، در پروژه های مختلف عمرانی تخمین زد.، بر همین اساس در این مقاله، با فرض اینکه احتمال مورد حمله قرار گرفتن برای ۵پروژه مختلف عمرانی(پل، فرودگاه، ساختمان اداری، تصفیه خانه، سوله های صنعتی) یکسان باشد، این پروژه ها را از لحاظ شدت ناشی از بروز حمله نظامی در آن ها با یکدیگر مقایسه کرده و بررسی می کند که کدامیک در صورتی که مورد حمله قرار بگیرد، ضربه های بیشتری به عرصه های نظیر اقتصاد، سیاست و … وارد می سازد، نتایج حاصل از تخمین شدت برای پروژه های مختلف بر اساس معیارهای چون ضربه اقتصادی، ضربه سیاسی، ضربه روحی و روانی و… نشان داد که در بین این پنج پروژه ، فرودگاه با بدست آوردن مقدار S=0.7250 بالاترین رتبه را در ارزیابی ریسک ناشی از حمله نظامی دارد.