سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: هشتمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مسعود یقینی – استادیار دانشگاه علم و صنعت تهران
نریمان نیکو – کارشناس ارشد
محسن مومنی – کارشناس ارشد

چکیده:

محاسبه ظرفیت از مهمترین مسائل برای بهره برداران راه آهن به شمار می اید خصوصیات زیرساختی مسیر مشخصات ناوگان محورهای موثر برزمان بندی حرکت قطارها عواملی هستند که درتعیین ظرفیت مسیر تاثیر میگذارند روشهای ارایه شده برای محاسبه ظرفیت نیاز به زمان بندی حرکت قطارها و داده های نسبتا زیادی دارند دراینمقاله با استفاده از مدل بهینهه سازی برمبنای جریان چندکالایی برروی شبکه مکان زمان به مدل سازی شبهک ریلی پرداخته شده و مدلی برای محاسبه ظرفیت و تولید جدول زمان بندی حرکت قطارها به صورت همزمان درمسیر ارایه شده است برای حل مدل از روش ابتکاری شاخه زنی محلی استفاده شده است روش پیشنهادی درحقیقت ماهیت یک روش دقیق را داشته اما با تعریف و کنترل برخی پارامترها به یک روش ابتکاری تبدیل شده است روش پیشنهادی درحقیقت ماهیت یک روش دقیق را داشته اما با تعریف و کنترل برخی پارامترها به یک روش ابتکاری تبدیل شده است.