سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نخستین همایش سالانه علوم مدیریت نوین

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

حمید شاهبندرزاده – استادیار دانشگاه خایج فارس- بوشهر
محبوبه قریحه – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی دانشگاه خلیج فارس – بوشهر

چکیده:

در سالهای اخیر با ظهور برند و عوامل موثر بر آن سازمانها از برند برای موفقیت وپیشرفت سازمان استفاده می کردند. که این یک فرصت خوبی برای برای فروش سازمان می باشد. یکی از مشهورترین مفاهیم بازاریابی که امروزه به طور گسترده توسط محققان مورد بحث قرار گرفته ارزش ویژه برند است .که از دلایل مهم شهرت نقش استراتژیک ومهم ارزش ویژه برند در تصمیات مدیریتی وایجاد مزیت رقابتی برای سازمان ها می باشد . ارزش ویژه برند سازمانها را قادر می سازد که علاوه بر حفظ سهم بازارخود مبلغ بیشتری را نیز دریافت کنند. ارزش ویژه برند باعث افزایش کارایی وسودآوری وتمایز در قیمت می شود. در این پژوهش پس از بررسی ۷۰ مقاله وانتخاب ۳۹ مقاله از بین آنها با توجه به جدید بودن وجلوگیری از تکرار موارد مشابه به معرفی شاخص های موثر بر ارزش ویژه برند اقدام شده است .شاخص های استخراج شده در نه بعد تبلیغات، قیمت، وفاداری، کیفیت درک شده، آگاهی از برند، تعهدات به برند، رضایت از برند، اعتماد، تجربه مشتری، دسته بندی شده است .در بین این نه بعد بعد شاخص اصلی قیمت بیشترین وزن را به خود اختصاص داده است وهم چنین در این مقاله به طراحی مدل مفهومی وشناسایی مسیر استراتژیک شاخص های اصلی وفرعی وزیر شاخص هایی تقسیم بندی شده است ودر بین این شاخص ها قیمت بیشترین وزن واهمیت را دارد.