سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش منطقه ای پژوهشهای نوین در ریاضی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

کامبیز اسماعیل نیا شیروانی – عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان

چکیده:

تحولات جدید در مورد یادگیری ریاضیات برتقویت نقش دانش آموز در یادگیری توجه دارد.این امر مستلزم وارد ساختن دانش آموزان در فعالیت های است که موجب یادگیری موثر می شوند.مقاله حاضر به ارائه یک الگوی چهار مرحله ای در آموزش ریاضی در سطوح مختلف مدارس می پردازد.این الگو سبب می شود که آموزه های ریاضی برای دانش آموزان شیرین تر و قابل فهم تر گردد.مشابهت سازی،تلفیق تحلیل و ترکیب قادر هستند به دانش آموزان کمک کنند تا ریاضیات را در گسترده جهان هستی بفهمند و بکار گیرند.