سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: یازدهمین کنفرانس مهندسی حمل و نقل و ترافیک ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

شیما حسن زاده – دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

چکیده:

سیستم بلیط، یکی از زیر سیستم های اساسی در حمل و نقل می باشد که در تسریع عملیات، آمارگیری ها وبهبود خدمات به کاربران تاثیرگذار است. این سیستم شامل تهیه بلیط، خرید، رزرو و استفاده از آن می باشدکه خودکارسازی و یکپارچه سازی این سیستم در همه مراحل سبب بهبود در عملیات حمل و نقل و در نتیجه رضایت مسافرین و کاربران این سیستم ها می گردد. در این مدل به یکپارچه سازی در دو بخشتهیه بلیط وفیزیککارت بلیط پرداخته شده است. در این مقاله پساز بررسی سیستم کنونی بلیط در ایران، به ارائه مدلی جهت یکپارچه سازی این سیستم پرداخته و تاثیرات آن را در حمل و نقل بیان می نماییم