سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دوازدهمین همایش بین المللی حمل و نقل ریلی

تعداد صفحات: ۱۷

نویسنده(ها):

یوسف رشیدی – مهندس صنایع ، مدیر برنامه ریزی نیروی انسانی شرکت بهره برداری مترو تهر
روح الله کاظمی – مدیریت PHD ، رئیس ارزیابی عملکرد شرکت بهره برداری مترو تهران
صدیقه آصفی – کارشناس ارشد MBA ، کارشناس ارزیابی عملکرد شرکت بهره برداری مترو تهران

چکیده:

اهمیت ارزیابی عملکرد در سازمانها برای استقرار سیستم بهبود مستمر عملگرد مود توجه همگان قرار دارد . سازمانها با هر رسالتی ملزم به پاسخگویی به ارباب و رجوع و ذینفعانشان می باشند و این امر مستلزم آن است که سازمان با مدیریت بهینه عملکرد علاوه بر دستیابی به اهداف کلان خود قادر به پاسخگویی در قبال فعالیتهایشان نیز باشد. بنابراین تهیه بازخورد مناسب از نتایج عمکرد یک فرآیند راهبردی تلقی می شود. به همین منظور سازمان نیازمند استاندارد کمی معتبری جهت ارزیابی عملکرد در سازمان می باشد. در این راستا این مقاله با مروری بر پژوهش های پیشین صورت گرفته در خصوص رویگردهای کمی یازی فرآیند ارزیابی عملکرد همچنین نقد آنها مدلی را با نام (فرمول در متن اصلی مقاله) بر اساس روش (AHP) تدوین و اجرا نموده است. این مدل مبنای معتبری را جهت کمی سازی و برقرارری مقایسه منطقی در خصوص نتایج ارزیابی عملکرد سازمان ارائه می نماید.