سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی دانش پژوهان کامپیوتر و فناوری اطلاعات

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مینا ایزدی فیروزآبادی – دانشگاه شیخ بهایی- گروه مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات
ناصر قاسم آقایی – دانشگاه شیخ بهایی- گروه مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات

چکیده:

مطالعات پی در پی نشان می دهد که کاربران کامپیوتر همواره با تعیین سیاسیت های کنترل دسترسی دست و پنجه نرم کی کنند. از یک طرف کاربران خانگی در این زمینه بی تجربه اند و حوصله واسطهای پیچیده و آموزش دراین زمینه را ندارند و از طرفی دیگر تنظیم مجوزهای NTFS ویندوز XP از جمله کارهایی است که بسیار میتعد خطا و دشوار می باشد. کاربرد پذیری بطور کلی به معنای راحتی استفاده است. این مقاله به منظور کاربردپذیرتر ساختن تنظیمان مجوزهای NTFS و درگیر نشدن کاربر در جزئیات این امر سیستم خبره مبتنی بر قانونی را ایجاد کرده است که در آن از مفاهیم فازی و عامل قطعیت استفاده شده است. این سیستم تحت عنوان FACSA (مشاور فازی تنظیم کنتل دسترسی ) از کاربر می خواهد اطلاعاتی را در مورد فایل یا پوشه خود و کاربر یا گروه مورد نظرش و نیز میزان اطمینان خود از پاسخ هایش در سیستم وارد کرده و سپس این اطلاعات را به صورت حقایقی در پایگاه دانش خود ثبت کرده و استنتاج مربوطه را طبق نتیجهحاصل از مطالعه کاربری انجام شده به اربر می نمتیاند. استنتاج صورت گرفته میزان دسترسی با بالاترین رصد را به عنوان سطح دسترسی مناسب آن کاربر یا گروه مدنظر به فایل یا پوشه مشخص شده پیشنهاد می دهد و در صورت موافق بودن کاربر با این پیشنهاد و تائید آن ف بطور خودکار تنظیمات دسترسی در سیستم صورت می گیرد و بدین ترتیب احتمال بروزخطا کاهش می یابد و کاربر درگیر پیچیدگی های تنظیمان کنترل دسترسی و تصمیم گیری باری آن نمیگردد. طبق ارزیابی کاربرد پذیری صورت گرفته روی دو سیستم ویندوز و FACSA میانگین کاربردپذیری سیستم FACSA ، ۲/۲ بیشتر از میانگین کاربرد پذیری سیستم ویندوز بوده و میانگین مدت زمان اتمام کار با آن نیز به میزان ۲/۲۵ دقیقه کمتراز ویندور بوده است. در حالی که تنها ۶۶/۷ درصد کاربران موفق به اتمام کارشان با سیستم ویندوز شدند ، صد در صد همان کاربران با سیستم FACSA ، کار خود را به درستی تکمیل نمودند.