سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

علی یعقوبی – مربی دانشگاه آزاد قزوین
آذر شهریسوند – کارشناسی مدیریت صنعتی

چکیده:

اینم قاله ارایه دهنده بینشهایی درخصوص بکارگیری تکنیک تحلیل پوشش داده های تصادفی SDEA درارزیابی عملکرد اینده واحدهای مشابه یک سازمان می باشد وجه تمایز مدل ارایه شده دراین مطالعه با مطالعات پیشین دراین است که ضمن درنظر دداشتن مزایای استفاده ازتکنیک تحلیل پوششی داده ها DEA سعی دررفع مهمترین مشکلات آن یعنی عدم امکان تخمین کارایی عدمتعیین میزان ریسک قابل پذیرش برای مدیران درراستای دستیابی به کارایی های پیش بینی شده درهریک از واحدها و نیز توزیع غیرواقعی اوزان ورودی ها و خروجیهای مدل DEA دارد با توجه به پیچیدگی و غیرخطی بودن مدل ارایه شده ازالگوریتم فراابتکاری رقابت استعماری ICA استفاده شدها ست که یکی ازجدیدترین الگوریتم های بهینه سازی تکاملی به شمار میرود.