سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی علوم و فناوری نانو

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مهدی جهانگیری – دانشگاه شیراز ، شیراز
مزدک هاشم پور – دانشکده مهندسی مواد و متالورژی، دانشگاه علم و صنعت ایران ، تهران ، ای

چکیده:

ر این کار، برای نانو کامپوزیت ها یی که در کاربردهای سایشی مورد استفاده قرار می گیرند و بارگذاریهای برشی شدید به سطح آنها اعمال می شود، مدلی ریاضی بر اساس روشshear-lag ارائه شده است. تنش ها با استفاده از روابط الاستیسیته و روشshear-lag بصورت فرمول در فرم بسته ارائه شد. تنشهای برشی و محوری در مقاوم ساز و زمینه به صورت توابعی با فرم هایپربولیک به دست آمد.