سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سومین همایش ملی مهندسی صنایع و سیستم

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حمید شاهبندرزاده – استادیار گروه مدیریت دانشگاه خلیج فارس
علیرضا پیکام – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی دانشگاه خلیج فارس

چکیده:

مدیریت زنجیره ی تامین یکی از مهمترین مقولات مطرح شده در زمینه ی تولید و یکپارچه سازی فرآیندهای مربوط به آن است. در این مقاله با مطالعه ی بیش از ۵۰ مقاله که حدود ۶۰ درصد از آن ها در سال های ۲۰۱۰، ۲۰۱۱، ۲۰۱۲، منتشر شده و به چاپ رسیده است مهمترین عوامل موثر بر مدیریت زنجیره ی تامین بررسی شده و وزن شاخص ها با توجه به تکرار آن ها در مقاله ها به دست آمده است. از مطالعه ی مقالات تعداد ۲۰ شاخص و ۲۱۰ زیر شاخص به دست آمده شده که شاخص رقابت پذیری و زیر شاخص تسهیم اطلاعات با اعضای زنجیره تامین با توجه به تکرار آنها در مقالات مهمترین معیارهای مدیریت زنجیره ی تامین شناخته شده اند. در این مقاله سعی شده است با رویکرد نوین نسبت به مقالات جدید، مدلی ارائه شود تا با استفاده از آن معیارهای موثر بر مدیریت زنجیره ی تامین نمایش داده شود.