سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش بین المللی اقتصاد سنجی، روشها و کاربردها

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

حسن قلی زاده –
شهره کاظمیان –

چکیده:

منطق فازی این امکان را می دهد که چنانچه یک گزینه در معیاری فاقد انطباق لازم با شرایط سازمان باشد، وضعیت معیار متناظر دیگری بررسی شده تا امکان انتخب گزینه مناسب به آسانی کاه نیابد و ارزیابی در سطح کلیه شاخص ها و به صورت فازی انجام شود. از سوی دیگر قواعد سیستم خبره فازی، شرایط گزینه ها را با توجه به مطالبات سازمان بررس می کند و بدین ترتیب، رتبه بندی بدون نیاز به مقایسه مستقیم گزینه ها که با مقایسه ی هر گزینه با شرایط مطلوب سازمان انجام می گیرد. این مقاله به روش توصیفی با استفاده از منابع کتابخانه ای و الکترونیکی انجام شده است. با توجه به موارد م ذکور، هدف این مقاله ارائه مدلی جهت رتبه بندی عوامل مؤثر بر اجرای مالیات بر ارزش افزوده توسط سیستم خبره فازی می باشد.