سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: هشتمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سیدحسین ایرانمنش – دکتری صنایع
سیدعلی ابوطالبی – کارشناس ارشد مهندسی صنایع
هوشنگ عباسعلی پور – کارشناس ارشد MBA
فرزاد بلورچیان – کارشناس مهندسی صنایع

چکیده:

کاهش همزمان هزینه و زمان انجام پروژه درمحیط رقابتی دنیای امروز بسیار لازم و ضروری میب اشد ولیکن بدلیل عدم تقارن کاهش دو عامل فوق دریک پروژه لازم است که بین زمان و هزینه پروژه موازنه ای صورت پذیرد موازنه ی این دو عوامل بدون درنظر گرفتن عناصر دیگر پروژه ها منجر می شود که مدیران جهت انتخاب بهترین گزینه به منظور اتخاذ تصمیم مناسب دچار ابهام گردند. درواقع به منظور رسیدن به حالت واقعی و قابل پیاده سازی دراین گونه مسائل می بیاست پارامترهای موثر دیگری علاوه برزمان و هزینه دراین فرایند شناسایی و به عنوان فاکتورهای اصلی جهت حل این گونه مسائل اعمال گردند با توجه به تعدد فعالیت ها پروژه و حالات مختلف انجام آنها این مساله درزمان بندی فعالیت های پروژه جایی که مطلوب کمینه کردن مجموع هزینه ها و ریسک کلی پروژه با درنظرگرفتن زمان تحویل مشخص می باشد پیچیده می شود بطوریکه مدل موازنه اهداف درحالت گسسته در رسته مسائل بسیار سخت قرار میگیرد.