سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نخستین همایش بومی سازی مقررات ملی ساختمان

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

مجتبی انصاری – دانشیار رشته معماری دانشگاه تربیت مدرس
سیدمحمدمهدی حسینی کیا – کارشناس ارشد معماری
نینا الماسی فر – دانشجوی دکتری

چکیده:

بومی سازی رویکردیست بسیار گسترده عمیق و ژرف که گاه تا عمق تاریخ فرهنگ و جغرافیای یکمنطقه پیش می رود باور ما اینست که سیمال کالبدی و فرهنگی هیچ منطقه ای با یک جهش طراحی یا ساخته نشده است بلکه رشد صبورانه جز به جز اطریق الگوهای بومی که ماحصل تجارب سالیان طولانی مردمان آن منطقه اند فضای زندگی انها را شکل داده اند به این ترتیب درگذشته هرپروژه تصمیم و برنامهر یزی بوسیله اجتماعی و از طریق الگوهای بومی تایید می شد درنتیجه ما شاهد شهرهایی منسجم یکپارچه و ارگانیک بودیم اما درطی اولین مراحل جامعه صنعتی که اخیرا آن را از سرگذرانده ایم الگوهای بومی نقش خود را از دست دادند امروزه هسته هدایتی ساخت و سازها را درسراسر کشور مقررات ملی ساختمان به عهده دارد مقررات ملی ساختان سندی است دارای اصول مشترک و متحدالشکل درسراسر کشور که درراستای اجرای قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان از سوی وزارت راه و شهرسازی تدوین یافته است متاسفانه دراین قوانین و مقررات که میل شدیدی به کنتر هرچه بیشتر محیط دارد کمتر شاهد تاثیر عوامل الگوهای بومی اقلیمی برضوابط و مقررات بوده ایم و سراسیمه م ی کوشیم صورت های صنعتی مبتنی برکنترل را بجای نظام از دست رفته روند طبیعی و بومی بنشانیم