سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

فخریه حمیدیان پور – استادیار دانشگاه خلیج فارس بوشهر
مهدی توکلی – دانشجوی رشته مدیریت بازرگانی دانشگاه خلیج فارس بوشهر

چکیده:

عدالت سازمانی مجموعه ای از تصمیم ها، قوانین و مقررات، تخصیص ها و رفتارهای منصفانه و عادلانه است که بطور مستقیم و غیر مستقیم بر تمام جنبه های سازمان نفوذ دارد و می تواند به بقا، پویایی و پیشرفت سازمان منجر گردد. عدالت سازمانی در واقع یکی از عوامل اصلی موفقیت هر سازمانی است و باعث ارضا کارکنان، بهبود تعهد و وفاداری آنها نسبت به سازمان می شد. هدف این تحقیق بررسی پس آیندهای عدالت سازمانی است. روشی که در این تحقیق دنبال کرده ایم از نوع مروری، توصیفی است و بدین منظور تعداد زیادی از پژوهش ای پیشین صورت در این زمینه بررسی شده اند. نتایج پژوهش نشان میدهد که از میان پس آیندهای پیاده سازی عدالت سازمانی، می توان به بهبود رضایت کارکنان، بهبود رفتار شهروندی، صداقت از جانب کارکنان و….اشاره کرد.