سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سومین همایش ملی مهندسی صنایع و سیستم

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حمید شاهبندرزاده – استادیار گروه مدیریت دانشگاه خلیج فارس
شیوا درخشان فر –

چکیده:

پدیده دورکاری (تلگامیوتینگ) مزایای زیادی برای سازمان ها دارد و برای کاکنان و محققان موضوع جالبی است چراکه هم اکنون تعداد قابل توجهی از کارمندان در سراسر جهان از دورکاری استفاده می کنند. در این مقاله با مطالعه مزایای دورکاری در مقالات به چاپ رسیده اخیر و با استفاده از روش وزن دهی به شاخص آن به دنبال دستیابی به مهمترین مزیت های آن بوده و در آخر نیز مدلی از ابعاد سازمانی نتاثر از دورکاریارائه شده است. در این راستا سعی شده است که از میان بیش از ۴۰ مقاله بر حسب دو شاخص جدید بودن مقالات و غیر تکراری بودن آنها ۲۰ مقاله انتخاب شده و شاخص هایی که بر مزیت های دورکاری اشاره دارند شناسایی و در مدلی معرفی گردد. در این مدل ۴ محور کارکنان هزینه ، مدیریت و مزیت زیست محیطی به عنوان مهمترین مزیت های دورکاری شناسایی شده اند.