سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: هشتمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

گلاره نیک فرجام – دانشجوی کارشناسی ا رشد
امیرعباس نجفی – استادیار دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
ابوالفضل کاظمی – استادیار دانشگاه آزاد قزوین

چکیده:

پس اندازهای مردم هرجامع سهمی اساسی درتامین مالی سرمایه های موردن یاز برای رشد و توسعه اقتصادی آن جامعه دارند درکشور ما با توسعه بازار سرمایه که درراس آن بورس اوراق بهاردار تهران قرار دارد سهام شرکت های پذیرفته شده دربورس بخش عمده ای از دارایی های سرمایه گذاران را تشکیل میدهددراین مقاله مساله انتخاب پورتفولیو هنگامی که بازگشتی های اوراق بهادار نمی توانند به طول دقیق از داده های گذشته پیش بینی شوند مطرح شده است به بیان دیگر هدف ارایه مدلی است که غیرقطعی بودن بازگشتی ها را درنظر گرفته و سبدی ارایه دهد که بهبهترین نحو خواسته ی سرمایه گذاران را براورده نماید برای این منظور مدلی با بازگشتی های فازی بادرنظر گیری قابلیت اعتبار درتعریف ریسک ارایه شده است.