سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهارمین همایش ملی مقاوم سازی و حفظ بناهای ماندگار

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سید جعفر سجادی – دکترای مهندسی صنایع- استاد دانشگاه علم و صنعت ایران-دانشکده مهندسی ص
امین علی نزاد اسبوئی – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی- دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

سازمان ها برای بقا و رشد خود نیاز به انجام اقداماتی جهت افزایش رقابت پذیری دارند.یکی از عوامل افزایش رقابت پذیری در سازمان کمینه سازی هزینه و افزایش بهره وری می باشد. سازمان با استفاده بهینه و بهرهور از منابع خود چالاکی و انعطاف پذیری خود را در برابر تغییرات و بحران های احتمالی حفظ می کند و در نتیجه آن مزیت رقابت پذیری سازمان افزایش می یابد. در مطالعه حاضر هدف افزایش کارایی نیروی انسانی سازمان و در کنار آن کمینه سازی هزینه ها با استفاده از زمانبندی نیروی انسانی در حوزه سیستم حمل و نقل گرفته می شود. از روش تحقیق در عملیات برای تهیه مدل مسئله استفاده شده و با استفاده از روش برنامه ریزی آرمانی به حل مدل پرداخته شده است.