سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

مرتضی عزیزی – دانشگاه صنعتی شریف
سیدعباس موسوی –
امیرناصر شمخالی –
ویدا مقصودی – دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

دراین پژوهش عبوردهی گاز متان از درون غشا پلیمری ازجنس پلی سولفون مورد بررسی قرارگرفته است برای این منظور از دو قسمت آزمایش و شبیه سازی غشا استفاده شده است درقسمت کارآزمایشگاهی پس از ساخت غشاها درشرایط دمای محیط تست گرفته شده اند برای شبیه سازی از اصول دینامیک مولکولی که اساس آن براساس مکانیک کلاسیک است استفاده شده است از یک مرحله با شرایط دما ثابت و فشارثابت NPT تحت فشارهای بین ۱۰۰بار تا ۱۰۰۰ بار غشا با دانسیته واقعی طراحی شدند و سپس طی یک مرحله دما ثابت و حجم ثابت NVT تحت سه دمای ۲۸۸و۲۹۸و۳۰۸ ضریب نفوذ محاسبه شدند با توجه به عدم کنترل دما درsetup ازمایشگاهی نتایج تجربی فقط دردمای ۲۹۸ کلوین با نتایج شبیه سازی مقایسه شده اند نتایج شبیه سازی نشان میدهد که همگرایی خوبی بین داده های آزمایشگاهی و شبیه سازی وجود دارد