سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی فناوریهای معدنکاری ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

حمیدرضا بهاالدینی – عضو باشگاه پژوهشگران جوان، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سپیدان ،سپیدان،
محمد فاتحی مرجی – دانشیار و عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی معدن و متالورژی دانشگاه یزد
مهدی پورقاسمی ساغند – دانشجوی دکترای مهندسی استخراج معدن دانشگاه تهران

چکیده:

در این مقاله برای تعیین چقرمگی مود I شکست ((K(IC) مدل تجربی بر اساس روش ترک چورونی ارائه شده است. این مدل طبق آزمایش خمش سه نقطه ای (۳PB) ارائه شده است. آزمایشات بر روی ۷ نمونه از سنگ آهک نایبند انجام شده است. چقرمگی های به دست آمده برای این نمونه از سنگ با جواب های به دست آمده از طریق م دل های ISRM و روش تحلیلی ایروین مقایسه گردیده است. این مقایسه نشان می دهد که روش ارائه شده در این مقاله بسیار مؤثر و دقیق می باشد. همچنین ضریب همبستگی برای چقرمگی به دست آمده از طریق دو روش تحلیلی و مدل ارائه شده برابر ۰/۹۹۸ می باشد.