سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش بین المللی اقتصاد سنجی، روشها و کاربردها

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

عبدالناصر شجاعی – دانشگاه تربیت مدرس
محسن حضری – دانشگاه تربیت مدرس
تورج بیگی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
مهدی خدایی – دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

در سالهای اخیر غالب مطالعات تجربی بر روی مدل های دینامیک و تغییر رفتار یا شکست ساختاری در متغیرهای اقتصاد کلان تمرکز گرفته اند که موجب گسترش استفاده از مدل های تغییر رژیم که می توانند بازتاب مناسبی از شکست های ساختاری باشند، می شوند. از طرف دیگر در اقتصاد کنونی روز به روز از طریق افزایش سهم بازارهای مالی در تولید ناخالص ملی بر جایگاه این بازارها افزوده می شود. بازارهای مالی همواره در جبهه ی مقدم اطلاعات هستند و سریع ترین و شدیدترین واکنش ها را در مواجهه با شوک های اقتصادی از خود نشان می دهند. همین امر باعث بروز سیکل های فراوان در این بازارها شده است که به الزام استفاده از مدل های دینامیک و تغییر رژیم بی از پیش موضوعیت داده است. در این مطالعه از مدل های تغییر رژیم مارکف برای تشخیص رژیم های حاکم در توضیح رفتار بازار سهام استفاده می شود. روش استفاده شده در این تحقیق بر اساس یک مدل MS-EGARCH دو رژیمه می باشد. یافته ها نشان می دهد که این مدل توانایی کافی در تسخیر مسیر تغییرات سری بازده سهام در هر دو حالت رژیم صفر و یک را دارا می باشد. به علاوه نشان می دهد که واریانس در بین دو رژیم، مطابق با وضعیت واریانس بالا و میانگین بالا (یا فاز رونق) و وضعیت واریانس پائین و بازده پائین (یا فاز رکود) تغییر می کند.