سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی سازه، زلزله و ژئوتکنیک

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

احمد فهیمی فر – استاد، دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
حامد قدمی – کارشناس ارشد ژئوتکنیک، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه تفرش
مسعود احمدوند – کارشناس ارشد ژئوتکنیک، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه تفرش
آروین عبدالمالکی – کارشناس ارشد ژئوتکنیک، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه تفرش

چکیده:

در این مقاله به منظور محاسبه تراوش در تونلهای تحت فشار زیر سطح آب زیرزمینی یک مدل تحلیلی با فرض تقارن محوری و کرنش صفحه ای ارائه می شود. در این مدل نیروی حجمی تراوش در توده سنگ و تغییرات نفوذپذیری توده سنگ به دلیل وجود کوپل هیدرومکانیکی لحاظ شدهاست. در این مدل الگوی تراوش مینگ و همکاران( ۲۰۱۰ ) برای مدل سازی تراوش در تونل های تحت فشار توسعه داده شده است.در مدل ارائه شده سیر اجرای تونل های تحت فشار لحاظ شده است. دراین مدل رفتار الاستوپلاستیک توده سنگ با نرم شوندگی کرنش از نقطه پیک بر مبنای مدل براون و بری در نظرگرفته شده است. بر مبتای مدل ارائه شده، یک برنامه کامپیومتری(کدMatlab برای تحلیل تراوش و فشار آب منفذی نوشته شده است.