سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

رسول زارعی – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی دانشگاه خلیج فارس بوشهر
فخریه حمیدیان پور – استادیار و عضو هیئت علمی گروه مدیریت بازرگانی دانشگاه خلیج فارس بوشهر

چکیده:

هدف از انجام این مطالعه بررسی نقش هوش عاطفی مدیران و سبک رهبری تحولگرا بر عدالت سازمانی درک شده از دیدگاه کارکنان در سازمانها است. تحقیق حاضر از نوع توصیفی و مروری است. در ابتدا به بررسی پیشینه این مبحث پرداخته و در ادامه بعد از مروری بر ادبیات نظری به ارائه یک مدل مفهومی می پردازیم. نتایج این تحقیق حاکی از آن است که هوش عاطفی بر سبک رهبری تحول آفرین و سبک رهبری تحول آفرین بر عدالت سازمانی درک شده از سوی کارکنان تأثیر دارد.