سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: بیست و پنجمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مجتبی ابوالفضلی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی برق قدرت-پردیس دانشکده های فنی دانشگاه
سعید افشارنیا – دانشیار دانشکده های فنی دانشگاه تهران
محمدصادق قاضی زاده – استادیار دانشگاه صنعت آب و برق شهید عباسپور ایران
محمدحسن بهمنی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی برق قدرت-پردیس دانشکدههای فنی دانشگاه ت

چکیده:

با توجه به رشد روزافزون بار، بویژه بار پیک، افزایش ظرفیت نیروگاهی برای پاسخ به این رشد ضروری است . بارپیک موجب افزایش هزینههای مشترکین و سرمایه گذاریهای هنگفت در بخش تولید و انتقال می شود . خودروهای برقی به عنوان منابع ذخیره انرژی،ضمن جبران مقداری از بار پیکمیتوانند فواید مالی را هم برای صاحبان خود به ارمغان بیاورند.این خودروها با ذخیره انرژی در ساعات غیر پیک وتحویل آن به شبکه در ساعات پیک می توانند به پیک سایی کمک کنند علاوه بر این از این منابع به عنوان تنظیم کننده فرکانس هم می توان استفاده کرد. در این مقاله سعی شده با ارائه نگاهی جدید و البته خلاقانه به مقوله ورود خودروهای برقی به عنوان نسل جدیدی ازنیروگاههای مجازی متحرک،مدلی جامع برای مطالعات اقتصادی آن ارائه شود. در این راستا شاخصی با نام ضریب نفوذ تعیین شده که ورودی مدل محسوب می شود وسناریوهای مختلف بر اساس این شاخص ارزیابی میشوند.خروجی این مدل تعیین زمان مناسب برای شروع بهره- برداری از مزایای این خودروهاست.