سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین کنفرانس ملی تحلیل پوششی دادها

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

سید اسماعیل نجفی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات ، گروه مهندسی صنایع، تهران، ا
سپیده جهانشاهی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات ، گروه مهندسی صنایع، تهران، ا

چکیده:

تا به حال روشهای مختلفی برای ارزیابی عملکرد تامین کنندگان ارایه شده و مقالات زیادی در این زمینه منتشر شدهاست. در این مقاله، یک مدل تلفیقی با استفاده از مدلهای تحلیل پوششی داده ها و تصمیم گیری چندمعیاره فازی ارایه گردیده است.این مدل با مطالعه موردی در شهرداری منطقه دو تهران مورد بررسی قرار گرفته و با ارزیابی تامین کنندگان این منطقه، نحوه گزینش تامین کننده برتر مشخص شده است.