سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی کامپیوتر و فناوری اطلاعات

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

علی ثریایی – استادیار، عضو هئیت علمی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بابل
رمضان مهدیزاده – کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بابل، عضو باشگ
معصومه سیفی دیوکلایی – کارشناسی ارشد مدیریت دولتی

چکیده:

ساختارهای اقتصاد جهانی در عصر فناوری اطلاعات دچار تغییر و تحولات بنیادی شده است. گسترش روزافزون تجارت الکترونیکی در کشورهای پیشرفته و مزایای حاصل از آن به این مفهوم است که کشورهای درحال توسعه باید سریعا در استراتژی های تجاری و بازرگانی تجدید نظر اساسی به عمل آورند. باید توجه داشت که استقرار تجارت الکترونیکی در بستر اقتصاد ملی کشورهای درحال توسعه(بالاخصایران) با محدودیت ها و موانعی مواجه است. زیر ساختارهای فنی، امنیتی، قوانین، نهاد های اقتصادی، مالی و اداری، فرهنگ و آگاهی تجار از تجارت الکترونیکی و زیر ساختهای درون سازمانی بنگاه های تجاری پیش نیازهای توسعه بکارگیری تجارت الکترونیکی می باشد. دراین مقاله سعی شده است تا با مرورمستند ادبیات موضوعی مربوط به تجارت الکترونیکی و پیشنیازهای استقرار آن ضمن بیان مختصر تعاریف، اهمیت، ابعاد و موضوعات مرتبط، مدل مفهومی بمنظور توسعه بکارگیری تجارت الکترونیکی در بنگاههای تجاری ارائه گردد تا بعنوان مبنایی برای بررسی ومطالعات بیشتر مربوط به موضوعدر دنیای واقعی باشد . در پایان ضمن اشاره مجدد به هدف از نگارش مقاله در قالب جمع بندی نتایج و ارائه پیشنهادات جهت تحقیقات آینده مربوط به موضوع بمنظور ادامه و پیگیری کار توسط دیگر محققان علاقمند ارائه شده است