سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: هشتمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

فرهاد اعتباری – دانشجوی دکتری
عبداله آقایی – استاددانشگاه صنعتی خواجه نصیرا لدین طوسی

چکیده:

مدیریت درآمد مجموعه ابزارها و روشهایی میباشد که منجر به رشد قابل توجهی دردرآمد سازمان های هواپیمایی شده است طی سالهای اخیر بروزعوامل متعددی ز جمله بحرانهای اقتصادی باعث شد تا متخصصین این شاخه متوجه وجود نیاز به ایجاد تغییر و تحول درشکل سنتی این سیستم گردیده و همزمان شاهد رشد شرکت های حمل و نقل کم هزینه هستیم ازجمله شاخصهای بارز این سازمان ها ارایه بلیطهایی با ساختارساده تر محدودیت های کمتر و قیمت های پایین تر نسبت به سایر رقبا می باشد درشرایط جدید بازار شرکت های سنتی به منظور باقیماندن درفضای رقابتی مجبور شده اند در ساختار محصولات خود تجدید نظر کرده و به منظور جلوگیری ا زدست دادنمشتری محصولات را بهصورت ساده تر دراختیار آنها قرار داده وبرخی از محدودیت های موجود برروی محصولات ارزانتر مانند اقامت الزامی روزهای تعطیل را حذف نمایند دراین مقاله تلاش شده است که مدلی به منظور تمصیم گیری درخصوص نحوه ارایه محصولات بصورت سنتی و یا فاقد محدودیت بهمشتریان ارایه گردد