سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین ملی کنفرانس مهندسی و مدیریت نوآوری

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

مجتبی ولی زاده – معاونت منابع انسانی شرکت توزیع نیروی برق مازندران
سیروس کرامتی – معاونت منابع انسانی شرکت توزیع نیروی برق مازندران

چکیده:

نظام پیشنهادها یکی از روشهای موثر درتغییر شرایط کاروایجاد زمینه مناسب برای مشارکت کارکنان می باشد پیشنهاد ما نقش استمرار نوآوری و بهبود درسازمان را با هدف نهادینه کردن رهبری درسازمان و برقراری ارتباط پایین ترین سطوحی سازمان با بالاترین سطوح آن را ایفا می کند و معمولا تمام کارکنان سازمان را شامل می شود از سوی دیگر امروز مفاهیمی مانند همفکری مشارکت فرهنگ سازمانی ارج نهادن به کارهای گروهی و شبکه های سازمانی را بعنوان نتایج مفهومی کلی به نام سرمایه اجتماعی تعریف می کنند این مفهوم تعریف جامع فراگیری ندارد ولی معمولا بصورت ییک از انواع سرمایه شناخته میشود که از روابط اجتماعی هنجارها ارزشها و تعاملات افراد یک جامعه شکل میگیرد البته تفسیرها و و نظرات مختلفی درمورد چگونگی شناسایی و کاربرد آن وجود دارد این مقاله تلاشی است برای روشن کردن چارچوب مفهومی مرتبط با سرمایه اجتماعی درزمینه توسعه نظام پیشنهادها درضمن می کوشیم نقش ویژه سرمایه اجتماعی درمقایسه با سایر مفاهیم مرتبط را درافزایش قابلیت نوآوری سازمان بعنوان بسترپرورش و ارایه پیشنهادها درقالب ارایه مدلی شناسایی نماییم